למידע נוסף ולתיאום פגישה, מלא פרטיך ונשוב אליך בהקדם

שם מלא:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
גובה ההלוואה:

מגבלות על הבנקים


 
פישר מצנן את המשכנתאות: מגבלות על הבנקים
בנק ישראל יחייב את הבנקים להגדיל את ההפרשה כנגד ההלוואות שנתנו. המשמעות: הבנקים יצטרכו לרתק הון נוסף והם עשויים לגלגל את המחיר על הלקוחות באמצעות העלאת הריבית על המשכנתא
אליצפן רוזנברג
פורסם:  19.02.13, 11:53

המשכנתא תתייקר? בנק ישראל מטיל מגבלות חדשות על הבנקים בתחום המשכנתאות.
 
השמאי: הדירות התייקרו ב-2012 ב-5%
השוק רותח: זינוק של 13.5% בנטילת משכנתאות
לא עומדים במשכנתה: עלייה גדולה בפונים לסיוע
 
על פי הוראות הפיקוח על הבנקים, הם יידרשו להקצות הון נוסף כנגד המשכנתאות שנתנו. בין ההנחיות החדשות, הלוואה למשכנתא בשיעור מימון הגבוה מ-45% מערך הנכס הנרכש ועד 65%, ישוקללו בשיעור מימון של 50%, במקום ב-35% כיום. כמו כן הלוואות לדיור ששיעור המימון בהן גבוה מ-60% ישוקללו ב-75% לצרכי דרישת הון, במקום ב-35% כיום.
 
בפיקוח על הבנקים מציינים כי המטרה היא לא לצמצם את כמות המשכנתאות אלא לוודא שלבנקים יהיו הכריות המתאימות בגין הסיכונים השונים וזאת לנוכח העובדה כי האשראי בתחום הדיור זינק תוך שנים בודדות יותר מפי שניים.
 
מסוף 2006 עד היום, תיק המשכנתאות הכפיל את עצמו ואף יותר, מ- 111 מיליארד שקל ל- 230 מיליארד שקל. עם זאת יש לציין כי יתרת ההפרשה לחובות שגבייתם מוטלת בספק נשארה דומה במרוצת השנים ועומדת על כ 2 מיליארד שקל.
 
ההנחיות החדשות קובעות דרישה להגדלה של ההפרשה לחובות שגבייתם מוטלת בספק בגין ההלוואות לדיור כך שהיחס שבין יתרת ההפרשה לבין יתרת ההלוואות לדיור יעמוד על שיעור מינימאלי של 0.35%. לשם השוואה, בסוף הרבעון השלישי של 2012 עמד יחס זה בממוצע על 0.22%. ההוראה תיכנס לתוקף רטרואקטיבית מינואר 2013 ובעקבות זאת יפרישו הבנקים כבר כעת כ-300 מיליון שקל בגין משכנתאות שכבר נתנו מתחילת השנה.
 
ההנחיות החדשות עשויות לייקר את המשכנתאות החדשות שכן הבנקים צפויים לגלגל את עלות דרישות הקצאת ההון ללקוחות על ידי ייקור הריבית. בבנק ישראל טוענים מנגד כי השוק תחרותי ולכן הבנקים יספגו חלק מהעלות.
 
במקביל הודיע הבנק כי תבוטל הדרישה מאוקטובר 2010 לפיה נדרש לשקלל ב-100% הלוואות בהן שיעור המימון עולה על 60% ובסכום של מעל 800 אלף שקל ואשר שיעור הריבית המשתנה בהן 25% ובמקומה יוחל שיעור שקלול של 75%.
 
 

מבנק ישראל נמסר כי "ההנחיות החדשות נקבעו לנוכח הגידול המואץ באשראי לדיור בשנים האחרונות (גידול של כ- 76% בחמש השנים האחרונות), במקביל לעלייה במחירי הדירות, ומטרתן היא להגדיל את כריות ההון וההפרשה הנדרשות בגין העלייה בסיכונים הגלומים בתיק האשראי לדיור. הצעד מקל בדרישות הון בגין ערבויות חוק מכר לאחר מסירת הדירה למשתכן, וזאת בגלל רמת הסיכון הנמוכה יחסית הגלומה בהן".
 
המפקח על הבנקים, דוד זקן, התייחס להנחיות ואמר כי "ההנחיות האמורות נועדו לתת ביטוי טוב יותר לסיכון הגלום בהלוואות לדיור בתיקי הבנקים – הן בהקצאת הון והן בהפרשה לחובות מסופקים, ובכך לחזק את יכולתם של הבנקים לספוג הפסדים מבלי לפגוע ביכולתם להעמיד מימון לצרכי המשק".